ช่างซ่อมปั๊มน้ำ & ล้างแทงค์น้ำ เชียงใหม่

บริการรับล้างแทงค์น้ำ แทงค์น้ำดื่ม น้ำใช้ การล้างแทงน้ำเป็นประจำทุกๆปี ลักษณะภายในที่ตกตะกอนจะเป็นโคลน จะช่วยยืดอายุปั๊มน้ำและหมดปัญหาก๊อกน้ำอุดตัน ก๊อกน้ำไม่แรง ปัญหาน้ำในซักโครกไหลไม่ยอมหยุด

ซ่อมปั๊มน้ำ & ล้างแท้งค์น้ำ

ซ่อมปั๊มน้ำ & ล้างแท้งค์น้ำ

ใส่ความเห็น