Archive |

ช่างประปาเชียงใหม่ รับซ่อม – ติดตั้งปั๊มน้ำ

      ช่างประปาเชียงใหม่ บริการรับซ่อม-ติดตั้งปั๊มน้ำ , ติดตั้งแท้งค์เก็บน้ำ , ล้างแท้งค์น้ำ และ บริการรับตรวจเช็คและซ่อมน้ำรั่วภายในบ้าน หาจุดไม่เจอ โดยใช้เครื่องสแกนหาจุดรั่ว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-3662146 ช่างเอก ยินดีให้บริการ