Tag Archive | ประปารั่วเชียงใหม่

ช่างประปา-เชียงใหม่

ช่างประปา-เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่ บริการงานติดตั้งแทงค์น้ำ เดินท่อประปา ต่อท่อประปา ติดตั้งปั๊มน้ำ บ้านไหนมีปัญหาน้ำไม่แรงน้ำไหลอ่อน หรือ บางช่วงน้ำไม่ค่อยไหล แนะนำติดตั้งแทงค์น้ำและปั๊มน้ำเพิ่มเติมครับเอาไว้ใช้ตอนมีคนใช้งานพร้อมกันหลายๆที่ โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า กับช่วงเย็น การติดตั้งลักษณะนี้จะเป็นการเก็บน้ำตอนที่น้ำไหลแรงโดยเฉพาะตอนดึกๆ น้ำจะเติมแทงค์ให้เต็มโดยอัตโนมัติ และในตอนเช้าน้ำไม่ไหลหรือน้ำไหลอ่อนๆ ก็จะดูดน้ำจากถังเก็บน้ำมาใช้ในบ้านเรือน และตอนสายๆน้ำประปามาเยอะหรือไหลแรงขึ้น น้ำก็จะเติมถังเก็บน้ำจนเต็ม ชวงเย็นน้ำไหลอ่อน ปั๊มก็จะดูดน้ำมาใช้ในบ้านเรือน กระทั่งดึกๆไม่มีใครใช้น้ำ ประปาก็จะไหลแรงขึ้นน้ำก็จะเติมถังจนเต็มและจะปิดเอง จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ประจำทุกๆวัน สนใจช่างติดตั้งโทรมาได้เลยครับ

ช่างติดตั้งประปาเชียงใหม่

ช่างติดตั้งท่อน้ำประปาเชียงใหม่ บริการงานติดตั้งท่อประปา เพิ่มท่อประปา เพิ่มจุดประปา งานติดตั้งปั๊มน้ำ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการติดตั้งปั๊มน้ำ การติดตั้งปั๊มน้ำผิดวิธีหรือติดตั้งไม่สมบูรณ์ จะมีผลกับอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ จะใช้งานได้ไม่ยาวนาน ปั๊มน้ำเดินไม่เรียบ ปั๊มน้ำก่อนที่จะเกิดความเสียหายจนใช้งานไม่ได้นั้น จะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก่อน เราควรจะแก้ไขอาการผิดปกตินั้นให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นๆตามมา