Tag Archive | ตรวจเช็ค ท่อน้ำประปารั่ว เชียงใหม่

ช่างซ่อมน้ำรั่ว เชียงใหม่

ช่างซ่อมน้ำรั่วที่เชียงใหม่ บริการตรวจเช็คจุดรั่ว หาท่อประปารั่ว เช็คท่อประปารั่ว ท่อประปารั่วใต้ดิน เช็คท่อประปารั่วพื้นกระเบื้อง งานตรวจเช็คและซ่อมแซมประปารั่ว ท่อน้ำรั่วใต้พื้นปูน เช็คงานน้ำรั่ว ตรวจเช็คน้ำรั่วหาจุดไม่เจอ ตรวจเช็คค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยที่การใช้น้ำเท่าเดิม น้ำประปารั่วนั้น ถ้าไม่หาจุดรั่วและซ่อมแซมแต่เนินๆ น้ำก็จะรั่วในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทำให้บ้านทรุด ท่อประปารั่ว ถ้าการรั่วแบบท่อหลุด ข้อต่อหลุด แบบนี้ ปริมาณน้ำที่รั่วจะเยอะมาก สังเกตุง่ายๆการรั่วแบบนี้ เปิดก๊อกน้ำที่ถัดไปจากจัดที่รั่วแบบนี้ แรงดันน้ำจะอ่อนมากๆ ถ้าการรั่วแบบแตก ปริมาณน้ำที่รั่วจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้น แรงดันน้ำทุกก๊อกก็จะไม่อ่อนเท่าไหร่ ค่าน้ำที่เสียก็จะเพิ่มขึ้นไม่เยอะ การรั่วแบบนี้จะหาจุดรั่วค่อนข้างที่จะยากพอสมควร บางที่อาจจะยากมาก จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบจุดรั่ว สนใจช่างพร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย พร้อมทั้งแก้ไขงาน ติดต่อ 0813662146 เอก

ช่างประปาเชียงใหม่ ซ่อมท่อน้ำรั่ว ซ่อมท่อประปารั่ว ติดตั้งท่อประปาใหม่ เพิ่มก๊อกน้ำใหม่ ต่อเติมก๊อกน้ำ ตรวจเช็คน้ำรั่ว ตรวจเช็คท่อประปาแตก เสียค่าน้ำแพง งานเกี่ยวกับประปาทุกชนิด ติดต่อมายังเราได้ครับ ไม่ว่าจะทำขึ้นใหม่ ดัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม เพิ่มจุด งานเล็กงานน้อย หรืองานใหญ่ งานที่ช่างไหนไม่รับทำ เราทำให้ได้ครับ ส่งรูปหน้างานเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมได้ครับ ก๊อกน้ำที่หักคาผนังเราก็ดำเนินแก้ไขให้ได้ครับ