Tag Archive | ช่างประปา แม่ริม

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่ บริการรับซ่อมประปานอกสถานที่ ซ่อมท่อประปาแตก ท่อประปาหัก ท่อประปาหักในปูน ก๊อกหักในปูน เปลี่ยนก๊อกใหม่ เดินท่อประปาใหม่ เดินท่อประปาเพิ่มเติม เพิ่มก๊อกใหม่ รับวางระบบท่อประปาภายในบ้าน หรือภายในอาคาร

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ซ่อมปั๊มน้ำ

ซ่อมปั๊มน้ำ เชียงใหม่ บริการซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่ ซ่อมปั๊มน้ำตามอาการ ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยๆ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา ปั๊มน้ำทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลออกมาจากก๊อก และจำหน่าย & ติดตั้งปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ซ่อมปั๊มน้ำ

ซ่อมปั๊มน้ำ

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่

ซ่อมปั๊มน้ำ ซ่อมท่อน้ำรั่ว ซ่อมท่อประปารั่ว ติดตั้งท่อประปาใหม่ เพิ่มก๊อกน้ำใหม่ ต่อเติมก๊อกน้ำ ตรวจเช็คน้ำรั่ว ตรวจเช็คท่อประปาแตก เสียค่าน้ำแพง งานเกี่ยวกับประปาทุกชนิด ติดต่อมายังเราได้ครับ ไม่ว่าจะทำขึ้นใหม่ ดัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม เพิ่มจุด งานเล็กงานน้อย หรืองานใหญ่ งานที่ช่างไหนไม่รับทำ เราทำให้ได้ครับ ส่งรูปหน้างานเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมได้ครับ

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่ บริการซ่อมประปา ซ่อมท่อประปา ซ่อมปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มน้ำไม่ตัด ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ อยากจะเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่แทนของเดิมงานบริการแบบนี้ยกให้ช่างของเราได้เลยครับ บริการฉับไว รวดเร็ว ใช้งานคงทน ปกติเราเป็นช่างซ่อมอยู่แล้ว ดังนี้เราถึงได้รู้ว่าการติดตั้งแบบไหนที่ติดตั้งเสร็จแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ติดตั้งแบบไหนที่จะไม่ต้องมาแก้ไขงาน

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่

บริการซ่อมก๊อกน้ำ เปลี่ยนก๊อกน้ำ ซ่อมท่อประปาแตก ซ่อมท่อน้ำมีน้ำไหลซึมตลอดเวลา ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท ก๊อกน้ำมีน้ำไหลตลอดเวลา งานแบบนี้ช่างของเราทำให้ท่านได้ครับ แก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนให้หากว่าซ่อมไม่ได้ งานเล็กๆน้อยๆเราไปบริการให้ท่านได้ครับ บริการถึงที่บ้าน ไม่ต้องรื้อหรือว่ายกมาให้เราซ่อม เราจะไปซ่อมให้ท่านถึงที่บ้าน งานประปามีปัญหาปรึกษาเราได้

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่

ซ่อมแซมปั๊มน้ำ บริการเปลี่ยนปั๊มน้ำ เนื่องจากปั๊มน้ำเสียหรือไม่ทำงาน มีปั๊มน้ำไว้บริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ปั๊มน้ำไม่มีแรงดัน ปั๊มน้ำได้ไม่สูง อาการเหล่านี้จะได้หายไปหากว่าให้เราไปบริการท่านที่บ้าน ปั๊มน้ำบางรุ่นสมารถสูบน้ำขึ้นที่สูงได้ แต่จะได้ปริมาณน้ำที่น้อย บางรุ่นสูบได้ปริมาณน้ำมาก แต่สูบน้ำไม่สูง ดังนั้นเราควรเลือกป้ำน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประปา เชียงใหม่