Tag Archive | ช่างติดตั้งปั๊มน้ำสันผีเสื้อ

ช่างซ่อมปั๊มน้ำสันผีเสื้อ

          ช่างซ่อมแซมปั๊มน้ำ ช่างประปาสันผีเสื้อ รับซ่อม ในเขตสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ บริการถึงที่บ้านท่าน แจ้งรุ่นยี่ห้อสถานที่ทางเราจะเตรียมอะไหล่ต่างๆไปบริการถึงที่บ้าน ปั้มน้ำใช้งานไปนานๆเมื่อผ่านไป 4-5 ปี จะต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ เป็นปกติเทียบเคียงเครื่องใหม่ การซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนที่สึกหรอ จะช่วยยืดอายุของปั๊มน้ำออกไปเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ถ้าเราดูแลบำรุงรักษาสม่ำเสมอ ก็จะไม่ทำให้อุปกรณ์สำคัญ อะไหล่ตัวที่แพงเสียหายตาได้ ปั๊มน้ำจะมีอาการแจ้งเตือนก่อนที่จะเสียหายเยอะ หรือเสียหายจนซ่อมไม่คุ้ม ถ้าเรายังผืนการใช้ปั๊มน้ำ เมื่อปั๊มน้ำมีอาการผิดปกติ เช่น น้ำไม่ค่อยแรง   น้ำมาช้าหลังจากที่เปิดก๊อกน้ำสังพักน้ำถึงแรง  อาการน้ำเบา แรงสลับกันตลอดเวลา หรืออาการปั๊มทำงานเองตอนที่ไม่มีใครใช้น้ำ ทำงานในจังหวะที่สั้นๆ  ถ้ามีอาการตามที่บอกโทรปรึกษาช่างได้ ว่าอาการลักษณะนี้จะอันตรายมากไหม