Tag Archive | เช็คราคาปั๊มน้ำ

ช่างซ่อมปั๊ม เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เชียงใหม่ 

โทร. 081-3662146 ช่างเอก หรือ @LineID : @121jcqmt 

         รับซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่ บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ถึงที่บ้าน บริการรับซ่อมปั๊มน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดที่นิยมติดตั้งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่ 100 วัตต์ ไปจนถึง 750 วัตต์ หรือที่เรียกทั่วๆไปว่า 1 แรงม้า หลักการทำงานโดยทั่วๆไปแล้วจะคล้ายๆกัน คือเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มน้ำก็จะทำงาน และจะหยุดเมื่อปิดก๊อกน้ำ จะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำแต่ละรุ่น สำหรับรุ่นที่ออกมาใหม่ๆเวลาที่ทำงานเสียงจะค่อนข้างที่จะเงียบและตัวเล็กกะทัดรัดขึ้น

 

        ติดตังปั๊มน้ำมิสซูบิชิ รุ่นเหลี่ยม แรงดันคงที่ เสียงเงียบ เป็นปั๊มน้ำที่พัฒนามาจากรุ่นถังกลม ปั๊มรุ่นนี้จะให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าก๊อกน้ำจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลจากตัวปั๊มน้ำ เป็นปั๊มน้ำรุ่นที่ให้ความเงียบเวลาทำงานไม่มีเสียงรบกวน ขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ติดตั้ง

ปั๊มน้ำแบบเหลี่ยมจะเข้ามาแทนที่ถังกลมรุ่นก่อนๆที่มีถังพักน้ำอยู่ข้างล่าง ขอเสียของรุ่นก่อนๆคือ เมื่อใช้ไปนานๆถังพักน้ำรั่ว

 

ช่างประปา ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

           ช่างประปา ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

                    รับงานด้านประปา ซ่อมปั๊มน้ำ แรงดันน้ำ อาจเป็นสาเหตุของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน บางท่านอาจคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเสียเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน บางครั้งแรงดันน้ำที่อ่อนเกินไป ก็ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานได้นะครับ เครื่องทำน้ำอุ่น จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันน้ำ ที่มีความแรงพอสมควร แรงดันน้ำที่อ่อนไปเครื่องก็จะยังไม่ทำงานนะครับ ท่านที่อยู่ในชุมชนใหญ่ๆ จำเป็นที่จะต้องติดตั้งปั๊มน้ำเข้าช่วยเพื่อให้น้ำนั้นแรงขึ้น สนใจช่างโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับ