Tag Archive | ออกแบบระบบประปา

ช่างประปา

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สันกำแพง เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สันกำแพง เชียงใหม่

บริการงานประปา ติดตั้งแทงค์น้ำ ท่อประปา เปลี่ยนวาวล์ประปา เปลี่ยนก๊อกน้ำ ตรวจสอบตรวจเช็คความแรงของน้ำ อัตราการใช้น้ำ แนะนำการติดตั้งระบบสำรองน้ำ แนะนำการเลือกปั๊มน้ำ ขนาดกำลังของปั๊มน้ำ ออกแบบแนวท่อ ตรอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา โทร 0813662146

ช่างประปา ล้างแทงค์น้ำ

แทงค์น้ำเมื่อใช้ไปนานๆ น้ำที่อยู่ข้างให้แทงค์ เมื่อดูดออกมาแล้วจะมีสีอย่างในภาพที่เห็น เนื่องจาก เกิดการตกตะกอนของสิ่งที่เจือปนมากับน้ำ เมื่อตกตะกอนนานๆมาก จะเป็นเหมือนโคลนที่ตกอยู่ที่พื้นด้านล่างของแทงน้ำ ดังนั้นการล้างแทงค์น้ำควรจะทำ เป็นประจำ ทุกๆปี เพื่อรักษาความสะอาในแทงค์น้ำและไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำที่เราใช้ เป็นการบำรุงรักษาปั๊มน้ำไปด้วยในตัวเลย เศษตะกอนตกค้างหากมีชิ้นใหญ่เมื่อเข้าไปกับน้ำอาจจะไปติดคาอยู่ที่ปั๊มน้ำก็เป็นได้ สนใจติดต่อช่างโทรสอบถามมาได้