Tag Archive | ล้างถังเก็บน้ำ

ล้างแท้งค์น้ำ เชียงใหม่

      รับล้างแทงค์น้ำ เชียงใหม่ งานบริการล้างแทงค์น้ำ ล้างถังเก็บน้ำที่เชียงใหม่ ท่านที่มีถังเก็บน้ำ หรือว่าที่เก็บน้ำ ไม่ว่าจะอยู่บนดิน บนดาดฟ้า หรือว่าอยู่ใต้ดิน ถึงจะเป็นถึงน้ำที่ปิดมิดชิดก็ตาม มันจะยังมีสิ่งสกปรก ที่มากับน้ำ แล้วค่อยๆตกตะกอนสะสมเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี จนด้านล่างของแทงค์น้ำนันเป็นโคลนหนา บางบ้านหน้าจะไปอุดทางออกของท่อน้ำที่จะน้ำไปใช้ เลยทำให้น้ำขุน หรือน้ำไหลน้อย บ้านบางหลังไม่เคยล้างตั้งแต่ติดตั้งเลย ใช้จนเกิดปัญหาถึงรู้ว่าจะต้องล้าง บางที่มีเศษไม้ เศษพลาสติกเข้าไปอยู่ด้านใน ถ้าเกิดว่าสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นไหลไปตามท่อแล้วไปเข้าในปั๊มน้ำ จะทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้ สิ่งที่ควรแนะนำก็คือ ควรจะทำการล้างแทงค์น้ำเป็นประจำทุกๆปี ทำให้เหมือนกับการล้างแอร์บ้าน คือทำช่างเข้าหน้าร้อนของทุกๆปี สำหรับช่างของเราไปครั้งเดียว สามารถทำงานได้ทั้งสองงานเลยครับ ทั้งล้างแอร์และล้างแทงค์น้ำ