Tag Archive | ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เมืองเชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เมืองเชียงใหม่ บริการซ่อมปั๊มน้ำถึงที่บ้าน ซ่อมโดยช่างมืออาชีพ มากประสบการณ์ รับซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่ บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ถึงที่บ้าน บริการรับซ่อมปั๊มน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดที่นิยมติดตั้งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่ 100 วัตต์ ไปจนถึง 750 วัตต์ หรือที่เรียกทั่วๆไปว่า 1 แรงม้า หลักการทำงานโดยทั่วๆไปแล้วจะคล้ายๆกัน คือเมื่อเปิดก๊อกน้ำปั๊มน้ำก็จะทำงาน และจะหยุดเมื่อปิดก๊อกน้ำ จะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำแต่ละรุ่น ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดตั้งปั๊มน้ำ เปลี่ยนปั๊มน้ำ นึกถึงเราได้ มีปั๊มน้ำให้ท่านได้เลือกถึงที่บ้าน แนะนำปั๊มน้ำตัวที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่ ติดตั้ง ซ่อมแซม เปลี่ยนปั๊มน้ำ เปลี่ยนท่อ ท่อประปาแตกแต่ว่าหาจุดรั่วไม่เจอ มิเตอร์น้ำเดินตลอดเวลา ทำให้เสียค่าน้ำไปในปริมาณที่เยอะ โดยที่ท่านไม่ได้ใช้น้ำนั้น การตรวจเช็คจะใช้เครื่องมือ ตรวจสอบ แบบฟังเสียง และแบบใช้คลื่นความถี่ และแบบอินฟาเรด เซ็นเซอร์ ตรวจจับ การตรวจให้เจอจุดให้ใกล้เคียงที่สุด หรือตรงจุดรั่วเลย เพื่อที่จะไม่ต้องเจาะพื้นเป็นบริเวณกว้าง และง่ายต่อการซ่อมคืนสภาพเดิม ติดต่อช่างเพื่อประเมินราคาค่าซ่อม

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่