Tag Archive | ช่าง ประ ปา หาง ดง

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ หางดง

       ช่างซ่อมปั๊มน้ำ หางดง รับติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแก้ไข เกี่ยวกับปั๊มน้ำทุกชนิด วิเคราะห์การไหลของน้ำ ในท่อ ก๊อกน้ำบางตัวน้ำไม่แรง ช่างประปามาเพิ่มก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่แรง น้ำบนชั้นสองไม่แรง ก๊อกน้ำบางก๊อกไหลแรงมาก อาการต่างๆ เมื่อการออกแบบแล้วเพิ่มเติมทีหลังมันอาจจะไม่พอดีกันทำให้แรงดันนั้นลดลง ดังน้ำการติดตั้งสิ่งของต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบ ก่อนการติดตั้ง ติดต่อสอบถาม 

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ หางดง

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ หางดง

       บริการซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่ บริการถึงที่บ้าน ถึงที่ทำงาน ติดตั้งซ่อมแซมและแก้ไขปั๊มน้ำใช้ใช้ได้เป็นปกติ ช่างซ่อมปั๊มน้ำ ประสบการณ์สูง ซ่อมปั๊มน้ำได้รวดเร็ว ใช้งานได้ไว รู้สาเหตุ เจอสาเหตุได้รวดเร็วและแก้ไขได้ทันที บริการซ่อมแซมในจังหวัดเชียงใหม่และ พื้นที่ใกล้เคียง

         งานซ่อมแซมปั๊มน้ำ ถ้าหาว่าปั๊มน้ำที่จะซ่อมนั้นยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ หรือใช้งานเกิน สิบปีแล้ว ควรที่จะเปลี่ยนตัวใหม่แทนการซ่อมจะดีกว่า เพราะว่าการซ่อมปั๊มน้ำที่เก่ามากๆแล้ว จะให้ซ่อมให้หายขาดและใช้งานได้อีกยาวนั้นยากเหมือนกันครับ เพราะปั๊มน้ำจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่ มันจะเสื่อสภาพตามอายุการใช้งาน

เปลี่ยนปั๊มน้ำ

           เปลี่ยนปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำ ฮิตาชิรุ่นเหลี่ยมการเปลี่ยนปั๊มน้ำนั้น ควรเปลี่ยนให้เป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดจะดีกว่า เพราะปั๊มรุ่นเก่าไปจะหาอะไหล่ซ่อมยาก บางทีก็ไม่มีอะไหล่แล้ว ดังนั้นเมื่อปั๊มน้ำใช้งานเดินสิบปีขึ้นไปแล้วเมื่อเสียและซ่อมแพงก็ควรที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่า เสียเงินเยอะหน่อยแต่จบ ใช้งานได้อีกนาน

           รวจเช็คปั๊มน้ำที่สันทรายเนื่องจากอาการปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ ทำงานหรือเดินไม่เรียบ ตรวจเช็คสภาพปั๊มน้ำแล้วยังคงใช้ต่อได้อีกยาว ก็เลยตรวจเช็คอะไหล่ที่เสียหรือชำรุจ เสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสีย ทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำผลที่ได้คือปั๊มน้ำทำงานปกติดี เดินเรียบ ออกตัวนิ่มไม่กระซากหากดูแลรักษาต่อไปก็จะสามารถใช้งานได้อีกยาวนาน

              ซ่อมปั๊มน้ำ อาการปั๊มน้ำร้อน และหยุดทำงานไป และกลับมาทำงานได้เอง น้ำไม่แรง

              ช่างเข้าตรวจเช็คปั๊มน้ำที่สันผีเสื้อ ตรวจเช็คปั๊มน้ำ อาการผิดปกติ การทำงานที่ไม่เรียบ ปั๊มน้ำเดินเป็นจังหวะ กระแทกๆ น้ำที่ออกจากก๊อกน้ำ ก็แรงดันไม่สม่ำเสมอทดสอบเปิดน้ำเทียบกันหลายๆจุด ทั้งชั้นบน และชั้นล่าง ผลปรากฏว่าอาการเกิดจากปั๊มน้ำ  เมื่อซ่อมปั๊มน้ำเสร็จแล้วก็ได้ทำการทดสอบอีกรอบผลที่ได้คือเป็นปกติดีเทียบเท่ากับปั๊มน้ำใหม่เลย ซ่อมเอาประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ตั้งเยอะ

                  ช่างซ่อมปั๊มน้ำหางดง ตรวจเช็คอาการปั๊มน้ำ

           ช่างประปาเชียงใหม่ เข้าตรวจเช็คปั๊มน้ำที่หางดง อาการปั๊มน้ำไม่มีแรงดัน น้ำออกน้อย เมื่อปิดก๊อกน้ำหรือหยุดการใช้น้ำแล้ว ปั๊มน้ำก็ไม่หยุดการทำงาน หรือเรียกว่าปั๊มน้ำไม่ตัด เมื่อน้ำปั๊มเข้ามาตรวจสอบและเช็คที่ออฟฟิตแล้ว มีอะไหล่ที่เสียอย่างเห็นได้ชัดคือ ใบพัดของปั๊มน้ำไม่คม คือแทบจะไม่มีฟัน เป็นซีๆแล้ว เมื่อเปลี่ยนอะไหล่เสร็จก็ได้ทำการทดสอบแรงดันปั๊มน้ำให้กับลูกค้าด้วยการติดเกจวัดความแรงของปั๊มน้ำ และก็ได้ค่าตามมาตราฐานของปั๊ม และปั๊มน้ำก็อยุดการทำงาน เมื่อปิดวาวล์ที่ทางออกของปั๊มน้ำ ช่างก็ได้นำไปติดตั้งคืนให้กับลูกค้าที่ หางดง