Tag Archive | ช่างเชียงใหม่

ช่างซ่อมน้ำรั่ว เชียงใหม่

                   ช่างซ่อมน้ำรั่ว เชียงใหม่ ช่างประปาเขียงใหม่ บริการตรวจเช็คท่อน้ำรั่ว ช่างจะทำการตรวจเช็คท่อน้ำรั่ว ทั่วบริเวณบ้าน ถ้ามีจุดสงสัยตามสถานที่ต่างๆ จะบันทึกไว้ และจะตรวจสอบ ซ้ำ หากว่าเจอจุดที่ต้องสงสัยมากกว่าหนึ่งจุด และจะตรวจสอบซ้ำๆ จนกว่าจะเจอจุดที่ค่อนข้างมั่นใจ และจะทำการวัดค่าซ้ำๆ จุดบริเวณที่ เจอครั้งแรก เพื่อให้เจอจุดรั่ว ให้ใกล้เคียงที่สุด การทำลักษณะนี้ เพื่อที่จะไม่เสียเวลา ค้นหาในจุดที่ไม่ใช่ และจะได้ไม่ทำลายพื้นกระเบื้อง ถ้าเจอจุดที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็จะปรึกษากับเจ้าของบ้าน ว่าจะทำการเดินท่อให้เฉพาะจุดนั้นไหม(กรณีที่เดินท่อใหม่ได้ไม่กระทบจุดอื่นๆ) หรือ จะทุบเพื่อเปิดหน้างานเพื่อทำการซ่อมงานบริเวณนั้น การเปิดหน้างานทุบกระเบื่องนั้น เจ้าของบ้านอาจจะหากระเบื้องแบบเดิมยากมาก หรือถ้าบ้านหลายปีก็อาจจะไม่มีกระเบื้องแบบเดิมเลย

ท่อรั่ว,ตวจเช็คท่อน้ำประปารั่ว,ช่างหาจุดรั่ว,เครื่องมือตรวจสอบท่อน้ำประปารั่ว

ท่อประปารั่วที่พบเจอได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุดต่อ ท่องอ ท่อต่อ สามทาง

                น้ำรั่วในบ้านแต่หาไม่พบ ท่อประปาแตก ท่อประปารั่วภายในตัวบ้าน แต่เดินหาทั่วบริเวณแล้วแต่หาไม่พบ หาจุดรั่วไม่เจอ ถ้าหากว่ามีน้ำรั่วภายในบ้าน เช็คจากมิเตอร์น้ำแล้ว มิเตอร์น้ำมีการหมุนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้มีการใช้น้ำก็ตาม การทดสอบเบื้องต้นว่ามิเตอร์เสียหรือไม่นั้น ทดสอบง่ายๆคือปิดวาวล์น้ำที่มิเตอร์ มิเตอร์จะต้องหยุดหมุน แต่ถ้าไม่มั่นใจอีกว่าวาวล์ที่ปิดนั้นปิดสนิทหรือไม่ ถ้าอยากให้มั่นใจขึ้นก็ลองปิดทั้งสองฝั่งเลยก็ได้ เมื่อปิดแล้วมิเตอร์จะต้องหยุดหมุน ถ้าเปิดมิเตอร์ช่วงแรกๆ มิเตอร์จะหมุนไวมากๆ และค่อยๆลดลง และหมุนสม่ำเสมอในเวลาต่อมา ลักษณะตามนี้คือท่อน้ำรั่ว เรียกช่างเข้าตรวจสอบ หาจุดรั่วของน้ำได้ ช่างจะมีเทคนิคและวิธีการของช่าง และจะมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ตรวจเช็คหาจุดรั่วของท่อประปาได้ เครื่องมือแต่ละชนิดแต่ละแบบจะถูกใช้งานไม่เหมือนกัน จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะหน้างานแต่ละที่ และตามความถนัดของช่างแต่ละคน

ท่อประปารั่วใต้ปูน,เครื่องมือตรวจเช็คท่อประปารั่วใต้ปูน,เครื่องตรวจน้ำรั่ว,เครื่องมือค้นหาท่อประปารั่ว,ท่อน้ำรั่วไม่รู้จุด ติดต่อช่าง,ช่าง ตรวจ ท่อ รั่ว เชียงใหม่

                 การตรวจเช็คจุดรั่ว ช่างจะทำการตรวจเช็คให้เจอจุดรั่วก่อน ถึงจะทำการเจาะซ่อมจุดรั่วตรงจุดนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เจ้าของบ้านสบายใจได้ว่า บ้านจะคงสภาพเดิมมากที่สุด การเจาะซ่อมจะไม่ได้ทำความเสียหายกับตัวบ้านเยอะ ง่ายต่อการซ่อมคืนสภาพ และจะเสียค่าใช้จ่าย ในการซ่อมคืนสภาพไม่แพง สวยงามคงสภาพเดิมเมื่อเปรียบกับการเดินท่อลอย

ท่อรั่วใต้ปูนใช้เครื่องตรวจ,เครื่องเช็คท่อน้ำรั่วใต้ปูน,เครื่องมือเช็คท่อประปารั่ว,เครื่องตรวจหาน้ำรั่ว,ช่างตรวจท่อรั่วที่มีประสบการณ์,หาช่างตรวจสอบท่อประปารั่ว,ท่อรั่วไม่รู้จุด

                ช่างตรวจสอบท่อประปารั่ว งานตรวจสอบหาจุดน้ำรั่วใต้พื้นปูนนั้นต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์สูงและจะต้องมีเครื่องมือที่คอยนำทางในการตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ น้ำรั่วภายในบ้านจะเกิดขึ้นได้ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า งานน้ำรั่วเป็นงานที่คาดเดาจุดรั่วได้ยาก ยิ่งบางบ้านจะเทปูนรอบตัวบ้านเลย และไม่มีรอยน้ำให้เห็นด้วย จำเป็นจะต้องพึ่งช่างที่มีเครื่องมือและมีประสบการณ์ผ่านงานมาแล้วหลายที่ สำหรับงาน ช่างประปาเชียงใหม่

           ช่างซ่อมท่อประปารั่ว ช่างหาน้ำรั่ว ทางทีมงานตรวจเช็คท่อน้ำประปารั่วจะใช้เครื่องตรวจรั่ว ไปตรวจจับจุดที่คาดว่าท่อประปาจะรั่ว จากประสบการณ์การซ่อมแซมที่ผ่านมา หากไม่เจออะไรเลย ก็จะทำการเริ่มวิเคราะห์หาจุดรั่วใหม่ ประเมินทั้งหลัง เริ่มการตรวจใหม่อีกครั้ง เมื่อเจอสัญญาณรั่วแล้ว ก็จะกำหนดโซนรั่ว และจะค่อยๆปรับวงให้แคบลง การตรวจเช็คท่อประปารั่วจะต้องอาศัยความชำนาญ เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือเช็คท่อประปารั่ว มีหลายแบบก็จะยิ่งดีเพราะจะได้นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันว่าใกล้เคียงกันไหม หากต้องการเช็คท่อประปารั่วที่บ้านด้วยตนเอง ก็โทรมาปรึกษาได้ครับ

 

ช่างซ่อมท่อน้ำรั่ว เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่ ตรวจเช็คท่อประปารั่ว ในผนัง หรือใต้พื้นบ้าน เราจะใช้เครื่องสแกนจุดรั่วของท่อน้ำประปา ตรวจสอบหาท่อประปารั่วด้วยเครื่องตรวจรั่ว เครื่องหาสัญญาณน้ำรั่ว ช่างประปาเชียงใหม่จะตรวจน้ำรั่วทั่วบริเวณบ้าน จนกว่าจะเจอสัญญาณน้ำรั่วเกิดขึ้น และจะทำการตรวจละเอียดเพื่อจำกัดวงให้แคบลง เมื่อได้บริเวณที่แคบลงแล้ว จะทำการตรวจละเอียดอีกรอบเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงจุดรั่ว น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร หากเป็นไปได้ แต่ถ้าตรวจแล้ว หลายรอบแล้วเจอที่ระยะ 50 เซ็นติเมตร ก็อาจจะใช้จุดนั้นแล้ว แต่ท่อได้แตกลึกลงไปในแนวดิ่งใต้ดิน

ช่างตรวจเช็คและซ่อมท่อน้ำรั่ว เชียงใหม่

ช่าง ตรวจหาทั่วน้ำรั่วเมื่อเจาจุดรั่วและแจาะเห็นท่อน้ำที่รั่ว จุดที่น้ำรั่วจะต้องมีน้ำฉีดออกมาเป็นน้ำที่พุ่งแรง ไม่ใช้น้ำขังนะครับ เมื่อดูด้วยตาแล้วว่าใช่ตรงจุดนี้แน่นอน ก็ทำการขยายวงกว้าง เพื่อตัดท่อตรงที่แตกออกมาดูอีกที่ครับ แล้วทำการซ่อมในจุดที่ท่อประปาแตก ซ่อมเสร็จก็ทำการทดสอบเปิดน้ำเข้าระบบ ถ้ามีปั๊มน้ำจะง่าย คอยฟังเสียงปั๊มน้ำถ้าไม่มีใครใช้งานปั๊มจะต้องไม่ทำงาน

ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน เชียงใหม่

ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าฉาบเรียบ

ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าฉาบเรียบ

บริการงานติดตั้งฝ้าเพดาน งานฝ้าฉาบเรียบ ติดตั้งฝ้าโค้ง งานฝ้าหลุม ฝ้าหลุมซ่อนไฟ งานฝ้ารูปแบบต่างๆ ฝ้าสเต็ป และบริการติดตั้งผนังเบา ช่างทำผนังเบา ผนังกั้นห้อง แบ่งเป็นห้องๆ ออกแบบงานฝ้าเพดานให้สำหรับคนที่ยังไม่มีแบบ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ