ช่างซ่อมท่อตามหมู่บ้านจัดสรรค์ เชียงใหม่

ช่างซ่อมท่อตามหมู่บ้านจัดสรรค์ เชียงใหม่

ซ่อมปั๊มน้ำ

 บริการรับซ่อมท่อตามบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเชคท่อน้ำรั่ว ท่อน้ำแตกใต้พื้นดิน รวมถึงการเดินท่อใหม่ เพิ่มจุดใหม่ ก๊อกน้ำ ซิงค์ล้างมือ งานเล็กน้อยๆก็ทำได้ รับงานไปจนถึงระดับวิเคราะห์ ค่าน้ำทำไมถึงแพง ไม่ได้ใช้น้ำแต่มิเตอร์น้ำทำไมยังเดิน น้ำบางจุดออน บางจุดแรง ขันตอนง่ายๆในการเช็คท่อประปาแตกใต้ดินนะครับ จะมีน้ำชื้นตลอดเวลาในบริเวณนั้น ถ้าเป็นถดูร้อนยิ่งง่ายครับจุดนั้น บริเวณนั้นจะชื้น หญ้าจะเขียว ต้นไม้จะงามแม้ว่าไม่ได้รดน้ำต้นไม้ แต่หาเป็นฤดูฝนจะสังเกตุค่อนข้างที่จะยากหน่อยครับ เราจะแยกไม่ออก พื้นดินจะชุ่มขื้นตลอดเวลา ดังนั้นถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นจึงจำเป็นต้องเรียกช่าง เข้าทำการตรวจเช็ค วิเคราะห์หาจุดรั่ว สนใจติดต่อช่างโทร 0813662146 เอก

ซ่อมท่อประปารั่ว บ้านในโครงการจัดสรรค์

ซ่อมท่อน้ำรั่ว ท่อประปาแตก ท่อประปารั่ว บ้านทรุดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่อประปาแตก การทุดของบ้านจะไปกดโดนท่อประปาที่วางอยู่ใต้พื้นบ้าน ส่วนใหญ่แล้วการวางท่อประปาตอนที่สร้างบ้านจะเดินไปตามแนวคานบ้าน ไปยังห้องน้ำที่อยู่ภายในตัวบ้าน การแตกของท่อน้ำประปาที่แตกใต้พื้นบ้านนี้ส่วนใหญ่ถ้าแตกไม่เยอะ จะหาจุดยากมากครับต้องใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คท่อน้ำรั่ว แต่ถ้าแตกเยอะแล้ว สามารถรู้ได้ทันทีเลยครับ ดินตรงนั้นจะทรุด และเป็นรู เป็นโพรง เมื่อก้มดูจะเห็นน้ำรั่วอย่างชัดเจน อาการน้ำรั่ว ให้สังเกตุที่มิเตอร์ ตอนที่ไม่มีการใช้น้ำครับ หรือสังเกตุที่ตัวปั๊มน้ำจะทำงานตอนไม่ได้ใช้น้ำเช่นกัน อาการรั่วของน้ำจะรั่วในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในทุกๆเดือน