Tag Archive | แนะ นำ ช่าง ประปา เชียงใหม่

ซ่อมท่อประปาแตก เชียงใหม่

ซ่อมท่อประปาแตก เชียงใหม่

ช่างซ่อมน้ำรั่วในปูน

ช่างตรวจสอบท่อน้ำประปารั่วเชียงใหม่ บริการตรวจเช็ค ตรวจจุดรั่วบริการถึงที่บ้าน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ช่างตรวจสอบประสบการณ์สูง ผ่านงานด้านตรวจเช็คน้ำรั่วมายาวนาน รู้วิธีการซ่อมในที่คับแคบ หรือวิธีแก้ไขงานในจุดที่ยากต่อการซ่อมแซม ช่างของเราจะเลือกวิธีตรวจสอบหาจุดรั่วเป็นอันดับแรก เพราะการแก้ไขจุดรั่วนั้น จะทำให้บ้านมีสภาพคงเดิมที่สุด เปรียบเทียบจากการเดินท่อใหม่แบบลอยด้านนอกกำแพงนั้น การเดินท่อแบบลอย จะไม่สวยงาม และดูเกะกะ  สนใจเรียกช่างเข้าตรวจสอบจุดรั่วโทร 0813662146 เอก

ท่อประปารั่วใต้บ้าน

น้ำรั่ว หางดง