Tag Archive | เปลี่ยนลูกลอย สันทราย

ซ่อมปั๊มน้ำ เปลี่ยนลูกลอย

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เปลี่ยนลูกลอย ซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติถึงที่ หากว่าปั๊มน้ำของท่านเสีย ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มน้ำมีเสียงดังเวลาทำงาน หรือ ปั๊มน้ำมีเสียงผิดปกติ อาการเกี่ยวกับปั๊มน้ำอัตโนมัติ ที่บ้านของท่าน บอกเราได้ครับ จะทำการวิเคราะห์อาการ วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปั้มน้ำเสีย และจะดำเนินการซ่อมแซมทันที

ซ่อมปั๊มน้ำ เปลี่ยนลูกลอย

ซ่อมปั๊มน้ำ เปลี่ยนลูกลอย