Tag Archive | ซ่อมปั๊มน้ำสารภี

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สารภี

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สารภี บริการซ่อมประปา ซ่อมท่อประปา ซ่อมปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มน้ำไม่ตัด ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ อยากจะเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่แทนของเดิมงานบริการแบบนี้ยกให้ช่างของเราได้เลยครับ บริการฉับไว รวดเร็ว ใช้งานคงทน ปกติเราเป็นช่างซ่อมอยู่แล้ว ดังนี้เราถึงได้รู้ว่าการติดตั้งแบบไหนที่ติดตั้งเสร็จแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ติดตั้งแบบไหนที่จะไม่ต้องมาแก้ไขงาน

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สารภี

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สารภี

ปั๊มน้ำไม่ทำงาน เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ช่างซ่อมปั๊มน้ำ เชียงใหม่

อาการปั๊มน้ำไม่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำที่สูบน้ำเติมให้กับแทงค์ หรือว่า ดูดน้ำออกจากแทงค์น้ำไปใช้งาน ลูกลอยไฟฟ้าก็มีส่วนสำคัญนะครับถ้าหากว่าปั๊มน้ำนั้นไม่ทำงาน เพราะตัวลูกลอยไฟฟ้านี้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำทำงาน สำหรับปั๊มน้ำที่ดูดน้ำออกจากแทงค์น้ำไปใช้งาน ให้สังเกตุขั้นแรกที่น้ำในแทงค์น้ำว่าแห้งจนทำให้ลูกลอยตกไปอยู่ด้านล่างหรือยัง ถ้าหากน้ำยังมีอยู่ในแทงค์น้ำ ให้ทำการทดลองเขย่าลูกลอยเบาๆดู พลิกไปพลิกมา ถ้าเป็นบางจังหวะปั๊มน้ำทำงาน ก็แสดงว่าลูกลอยตัวนี้เสื่อมแล้ว(วิธีบ้านๆแบบไม่มีเครื่องมือวัดนะครับ) สำหรับช่างแล้วเขาจะใช้เครื่องมือทำการวัดค่าเอา ว่าลูกลอยตัวนี้ทำงานได้เป็นปกติไหม สำหรับท่านไหนที่ทำไม่ได้ก็เรียกช่างได้เลยเลยนะครับ

เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำร้อน ปั๊มน้ำทำงานบ้างหยุดทำงานบ้าง หรือปั๊มน้ำเดินสักพักแล้วมีกลิ่นไหม้ แล้วก็หยุดทำงานไปเลย อาการเหล่านี้เป็นอาการ ที่เป็นผลมาจากการชำรุดของอุปกรณ์ ชิ้นส่วนบางอย่างของปั๊มน้ำหรือเกิดจากการเสื่อมของคาปาซิเตอร์ ที่ค่าจะไม่ตรงกับค่าที่ติดไว้ข้างตัวคาปาซิเตอร์ อาการเหล่านี้