Tag Archive | ช่าง เชียงใหม่ ปั๊มน้ำ

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่ ติดตั้ง ซ่อมแซม เปลี่ยนปั๊มน้ำ เปลี่ยนท่อ ท่อประปาแตกแต่ว่าหาจุดรั่วไม่เจอ มิเตอร์น้ำเดินตลอดเวลา ทำให้เสียค่าน้ำไปในปริมาณที่เยอะ โดยที่ท่านไม่ได้ใช้น้ำนั้น การตรวจเช็คจะใช้เครื่องมือ ตรวจสอบ แบบฟังเสียง และแบบใช้คลื่นความถี่ และแบบอินฟาเรด เซ็นเซอร์ ตรวจจับ การตรวจให้เจอจุดให้ใกล้เคียงที่สุด หรือตรงจุดรั่วเลย เพื่อที่จะไม่ต้องเจาะพื้นเป็นบริเวณกว้าง และง่ายต่อการซ่อมคืนสภาพเดิม ติดต่อช่างเพื่อประเมินราคาค่าซ่อม โทร 0813662146 เอก