Tag Archive | ช่าง ซ่อม ปั๊ม น้ำ

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างตรวจเช็คน้ำรั่ว ใต้ตัวบ้าน เชียงใหม่

ช่างประปาเชียงใหม่ ติดตั้ง ซ่อมแซม เปลี่ยนปั๊มน้ำ เปลี่ยนท่อ ท่อประปาแตกแต่ว่าหาจุดรั่วไม่เจอ มิเตอร์น้ำเดินตลอดเวลา ทำให้เสียค่าน้ำไปในปริมาณที่เยอะ โดยที่ท่านไม่ได้ใช้น้ำนั้น การตรวจเช็คจะใช้เครื่องมือ ตรวจสอบ แบบฟังเสียง และแบบใช้คลื่นความถี่ และแบบอินฟาเรด เซ็นเซอร์ ตรวจจับ การตรวจให้เจอจุดให้ใกล้เคียงที่สุด หรือตรงจุดรั่วเลย เพื่อที่จะไม่ต้องเจาะพื้นเป็นบริเวณกว้าง และง่ายต่อการซ่อมคืนสภาพเดิม ติดต่อช่างเพื่อประเมินราคาค่าซ่อม โทร 0813662146 เอก

ช่างประปา ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ช่างประปา ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

ช่างประปา เชียงใหม่

รับงานด้านประปา ซ่อมปั๊มน้ำ แรงดันน้ำ อาจเป็นสาเหตุของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน บางท่านอาจคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเสียเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน บางครั้งแรงดันน้ำที่อ่อนเกินไป ก็ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานได้นะครับ เครื่องทำน้ำอุ่น จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันน้ำ ที่มีความแรงพอสมควร แรงดันน้ำที่อ่อนไปเครื่องก็จะยังไม่ทำงานนะครับ ท่านที่อยู่ในชุมชนใหญ่ๆ จำเป็นที่จะต้องติดตั้งปั๊มน้ำเข้าช่วยเพื่อให้น้ำนั้นแรงขึ้น สนใจช่างโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับ